top of page
Rityta 2.png

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Här hittar du svar på

några vanliga frågor om försäkringsförmedlare.

- Tveka inte att kontakta oss för ytterligare frågor eller funderingar.

Vad är en försäkringsförmedlare?

 

En försäkringsförmedlare är en rådgivare som kräver tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionen är en statlig myndighet som har som uppgift att övervaka finansmarknaden och verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd.

Finansinspektionen har tagit fram föreskrifter, direktiv, som skall följas av alla som verkar som försäkringsförmedlare i Sverige. Vi på Försäkringspartner följer självklart dessa föreskrifter.

 

Vad gör en försäkringsförmedlare?

 

Som försäkringsförmedlare arbetar vi på uppdrag av dig som kund (försäkringstagare). Vi kartlägger och analyserar din verksamhet och presenterar ett urval av försäkringslösningar utifrån en uppgjord överenskommelse.

Du som kund beslutar sedan, i samråd med oss, vilken försäkringslösning som passar bäst för verksamheten. Vi placerar försäkringen i valt bolag och säkerställer sedan löpande att ditt företags försäkringsbehov är mött. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

 

 

Vad är en fullmakt?

 

En förmedlarfullmakt krävs för att vi som försäkringsförmedlare ska kunna företräda dig som kund gentemot försäkringsbolagen. Utan en förmedlarfullmakt får vi varken möjlighet till upphandling, offerter eller information. Den krävs alltså för att kunna fullgöra vårt uppdrag.

Genom att låta oss på Försäkringspartner hjälpa dig och ta hand om dina försäkringar kan du känna dig trygg. Vi arbetar alltid för att du ska ha rätt försäkring till rätt pris.

 

Vad kostar det att arbeta med en försäkringsförmedlare?

 

Hur får en försäkringsförmedlare betalt? Den som utför en yrkesmässig tjänst har som regel också rätt till ersättning för sitt arbete.

Ersättning för försäkringsförmedlingen utgår oftast genom en provision som är inkluderad i försäkringspremien. Ersättningen omfattar vårt arbete med bland annat förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kundkontakter.

Men, i och med att detta är arbetsuppgifter som annars måste utföras av de anställda i försäkringsbolaget, ska det för dig som kund inte innebära någon direkt merkostnad i att anlita en försäkringsförmedlare jämfört med att köpa försäkringen direkt av ett försäkringsbolag.

Som alternativ till provisionsbaserad ersättning kan vi i vissa fall debitera dig som kund ett överenskommet arvode separat för sina tjänster. I dessa fall aviserar försäkringsbolaget försäkringen med nettopremie.

bottom of page