top of page
Rityta 2.png

VÅRA FÖRSÄKRINGAR

 Vilka risker har

du i din verksamhet

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig och ditt företag på bästa sätt.

Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan du känna dig trygg med att du får det stöd du behöver, om något oförutsett skulle inträffa. Vi på Försäkringspartner hjälper dig att teckna rätt försäkringslösningar för verksamheten till rätt pris. Vårt mål är att du skall känna dig trygg och kunna fokusera på den egna verksamheten – medan vi sköter det där med försäkring.

Ditt företag

Ditt

företag.

En företagsförsäkring är en trygghet när något oförutsett inträffar – brand, skadegörelse och stöld är bara några exempel. Om du blir skadeståndsskyldig, hamnar i tvist, eller förlorar intäkter på grund av en driftstörning, ger försäkringen dig skydd.

Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av skydd. Vi tar fram en anpassad försäkringslösning för just din verksamhet. Vare sig du arbetar som butiksinnehavare, produktutvecklare, byggentreprenör, är konsult i ett tjänsteföretag, eller äger fastigheter – för att nämna några.

Dina fordon

Dina

fordon.

Fordonsförsäkring är ett samlingsnamn på de försäkringar som du kan teckna för dina bilar, lastbilar, släp och maskiner. Vilken fordonsförsäkring du behöver styrs dels av den verksamhet du bedriver och dels av vilken typ av fordon du har.

 

Vi hjälper allt från åkerier, lastbilscentraler, taxibolag och bussbolag, till företag med personbilsflottor, entreprenad- och anläggningsmaskiner samt bilhandlare och verkstäder. Vi på Försäkringspartner kan hjälpa dig med upphandling av alla typer av fordonsförsäkringar.

Dina anställda

Dina

anställda.

Hur skyddar du företaget och dina anställda om någon av er skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall? Vi på Försäkringspartner kan hjälpa dig att säkerställa att du och dina medarbetare har en ekonomisk trygghet som kompletterar det lagstadgade skyddet genom gruppförsäkringar.

 

I gruppförsäkringspaketet ingår ofta:

- Sjukförsäkring

- Sjukvårdsförsäkring

- Olycksfallsförsäkring

- Livförsäkring

 

Vi kan även hjälpa dig med försäkring som ger ekonomisk ersättning

vid avbrott i verksamheten beroende på sjukdom eller olycksfall.

Dina fastigheter
Rityta 13.png

Dina

fastigheter.

Fastigheter är tillgångar med stort ekonomiskt värde och det är viktigt att försäkra dem rätt. På Försäkringspartner har vi lång erfarenhet av fastighetsförsäkring och hjälper dig att handla upp en fastighetsförsäkring som är anpassad för dig som äger eller förvaltar fastigheter, så som bland annat:

 

- Bostadsfastigheter

- Bostadsrättsföreningar

- Kommersiella industrifastigheter

- Kommunala fastighetsbestånd

- Köpcentrum  

- Idrottsanläggningar

- Skolor

Dina transporter

Dina

transporter.

Som varuägare riskerar du alltid att dina varor eller ditt gods skadas eller försvinner i samband med en transport. Det finns alltså goda skäl till att teckna en transportförsäkring oavsett om en varutransport sker med bil, järnväg, fartyg eller flyg. Är du transportör eller speditör? Då finns det risk för att du får ett skadeståndskrav riktat mot dig om olyckan är framme. Vi på Försäkringspartner hjälper dig som både säljer eller köper varor, liksom dig som transportör eller speditör.

Gruppen jag tillhö

Gruppen

jag tillhör.

Att göra upphandlingar för en grupp ger möjlighet till lägre försäkringskostnader och kan även bidra till lägre skadeförebyggande kostnader. Vi på Försäkringspartner arbetar idag med bland annat gruppförsäkringslösningar för skobutiker och dentallabb. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi på Försäkringspartner kan bidra till ett bra och prisvärt försäkringsskydd för just den grupp du tillhör.

Entreprenadförsäkring

Entreprenad-försäkring.

Bedriver du entreprenadverksamhet erbjuder vi rådgivning kring hela försäkringsbehovet och tillser att försäkringsskyddet motsvarar beställarens krav.

 

Vi kan även ordna med säkerhet (fullgörandegaranti) under entreprenad- och garantitid enligt vad som krävs i Allmänna Bestämmelser.

bottom of page