top of page
Rityta 2.png

SÅ FUNKAR DET

Spara tid och pengar

– gör det du är bäst på, så

sköter vi dina försäkringar!

Du har kanske ett hum om vilken typ av försäkring du och ditt företag bör ha, men majoriteten av de kunder vi träffat genom åren fokuserar mycket hellre på sin kärnverksamhet, än att sätta sig in i försäkringsbara risker och villkor. Det är där vi kommer in. Du driver företag. Vi sköter dina försäkringar. Enkelt.

Vår arbetsprocess

01.

Identifiering av företagsrisker och försäkringsbehov.

I samband med att vi får förtroendet att företräda ditt företag i försäkringsfrågor, inleder vi med en noggrann genomgång av din verksamhet för att identifiera risker och diskutera de behov du har.

Identifiering

02.

Förmedlaruppdrag undertecknas.

För att vi ska ha tillåtelse att begära in offerter från olika försäkringsbolag måste vi ha ditt skrivna samtycke. Detta görs genom ett förmedlaruppdrag, en fullmakt. Syftet är, utöver att vi skall kunna företräda dig gentemot försäkringsbolagen, att samtliga inblandade parter ska känna sig trygga i vad som överenskommits.

Se fullmakt

03.

Upphandlings-

underlag skapas.

Dina försäkringsbehov trattas ner och sammanställs i ett försäkringsunderlag som sedan skickas till ett flertal potentiella försäkringsgivare. När du anlitar oss kan du alltså var trygg i att få dina försäkringsbehov konkurrensutsatta, utan att behöva engagera dig själv - vi sköter all kontakt med försäkringsbolagen.

04.

Offerter jämförs, sammanställs, presenteras

och försäkring tecknas.

Inkomna offerter sammanställs i en jämförelse där vi belyser de skillnader som är mest relevanta för just ditt företag. Efter en rekommendation från oss tar vi sedan ett gemensamt beslut om en framtida försäkringsgivare och tecknar försäkring.

Underteckning
Upphandling
Offerter

05.

Uppföljning och försäkringsgenomgång.

Världen är föränderlig, liksom de risker ditt företag kan exponeras för.

Därför är det viktigt att vi löpande säkerställer att ditt företags försäkringsbehov är mött. I vårt uppdrag ingår kontinuerliga försäkringsavstämningar, beroende på ditt specifika behov.

Uppföljning

06.

Förvaltning.

Vi är din försäkringspartner. Vi förespråkar långsiktighet. I takt med att vi lär känna varandra kan vi proaktivt arbeta med att hitta bästa möjliga balans mellan villkor, premie och självrisk. Vi finns naturligtvis även vid din sida vid skador och kan bistå där i din kontakt med försäkringsbolaget.

Förvaltning
bottom of page